Ulga termomodernizacyjna zaczęła obowiązywać od 2019 roku i decyzją Ministerstwa Finansów została również przedłużona na rok 2020. Ulga jest przeznaczona dla właścicieli budynków jednorodzinnych, którą będzie można odliczyć w zeznaniu PIT już w kolejnym roku. Jest to kolejna zachęta dla osób fizycznych do inwestycji systemy, które pomagają chronić nasze środowisko.

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej oraz dotacji "Mój Prąd"

Ulga jest przewidziana dla właścicieli lub współwłaścicieli budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast należy pamiętać, że posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które również odebrały dofinansowanie z programu „Mój Prąd”. Jednakże, cena instalacji fotowoltaicznej powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji, a następnie ujęta w PIT. 

Przykład wyliczenia ulgi termomodernizacyjnej przy skorzystaniu z dotacji „Mój Prąd”:

Dla uproszczenia weźmiemy okrągłe liczby. Zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej wyniósł 20 tys. zł. W takim przypadku zostanie przyznana maksymalna kwota dotacji z programu „Mój Prąd”, czyli 5 tys. zł. Kwota do ulgi termomodernizacyjnej to zatem: 15 tys. zł. W przypadku podatku PIT 17%, wysokość ulgi to 2 550 zł.   Łącząc ulgę z dotacją „Mój Prąd” inwestor oszczędza w tym przypadku 7 550 zł na zakupie instalacji fotowoltaicznej.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać ulgę termomodernizacyjną?

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych wymogów, które należy spełnić aby otrzymać ulgę termomodernizacyjną:

  • Inwestycja termomodernizacyjna (w naszym przypadku instalacja fotowoltaiczna) musi zostać rozpoczęta. Audyt energetyczny w przypadku ulgi nie jest obowiązkowy. 
  • Należy kupować tylko te towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z można odliczyć od dochodu. (w naszym przypadku zakup paneli fotowoltaicznych jest takim produktem).
  • Inwestycję należy zakończyć w ciągu 3 lat.
  • Poczynione wydatki odliczać na bieżąco za każdy rok w deklaracji PIT.
  • Poniesione wydatki na inwestycję termomodernizacyjną muszą być udokumentowane fakturami VAT, które zostały wystawione przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży który został określony na fakturze VAT lub jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.