Polska Grupa Fotowoltaiczna posiada specjalną ofertę dla osób prowadzących działalność rolniczą zarówno pod kątem warunków handlowych, jak i wsparcia w sfinansowaniu inwestycji. Doskonale rozumiemy, jak dużą część kosztów dzisiejszych agrobiznesów stanowi energia elektryczna, która zasila coraz to więcej maszyn rolniczych. Dlatego też w ofercie PGF znajduje się sprzęt najwyższej klasy, aby niezawodnie i na długie produkował energię elektryczną.

Instalacja fotowoltaiczna to idealne wsparcie dla działalności rolniczej

Panele fotowoltaiczne wytwarzają czystą i darmową energię elektryczną ze Słońca, z której można korzystać przez cały rok. W okresach o największym nasłonecznieniu, część prądu zostanie spożytkowana na bieżące zużycie, a część zostanie zmagazynowana. Zapas energii elektrycznej można odebrać z sieci zakładu energetycznego w okresach o mniejszym nasłonecznieniu. Własna instalacja fotowoltaiczna to także bardzo dobre zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej, które są pewne. 

Rozliczasz się z podatku rolnego? Zgodnie z prawem możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację! (art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617)

Pamiętaj, że oferowane przez Polska Grupę Fotowoltaiczną instalacje fotowoltaiczne wyposażone w optymalizatory, to gwarantowane wyższe uzyski energii i większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe całej elektrowni słonecznej. Dodatkowo bez żadnych dodatkowych kosztów otrzymasz aplikację z dostępem do monitoringu online efektów pracy swojej fotowoltaiki.

Czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę dzięki warunkom handlowym PGF oraz wykorzystaniu ulgi w podatku rolnym zaczyna się już 6 lat!

AgroEnergia - specjalna dotacja dla gospodarstw rolnych

Program AgroEnergia to wsparcie dla gospodarstw rolnych w formie dotacji, lub pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu AgroEnergia to kwota 200 milionów złotych. Całość programu została podzielona na dwie części: pierwsza część – 120 mln zł  stanowią preferencyjne pożyczki, a druga część – 80 mln zł to wsparcie bezzwrotne, czyli dotacje. W przypadku dotacji,  maksymalna wysokość wsparcia z programu AgroEnergia to aż do 40% kosztów kwalifikowanych. W ramach kosztów kwalifikowanych  można rozliczyć inwestycję w odnawialne źródła energii elektrycznej i energii cieplnej, takie między innymi jak: instalacje fotowoltaiczne. Jakie są główne założenia programu ? Więcej informacji o programie AgroEnergia znajdziesz u konsultanta Polskiej Grupy Fotowoltaicznej!

Jeżeli posiadasz również licznik np. w domu zarejestrowany na osobę fizyczną sprawdź możliwość skorzystania z dotacji z programu „Mój Prąd” i otrzymania nawet do 5 000 zł dofinansowania!

Panele fotowoltaiczne dla rolników – największe benefity z inwestycji

Panele fotowoltaiczne i inwestycja w nie to nakłady, które zwrócą się rolnikowi z wysoką stopą zwrotu, statystycznie w przeciągu kilku lat. To gwarancja samowystarczalności w zakresie pozyskiwania energii elektrycznej, dlatego temat fotowoltaiki dla rolników jest tak bardzo popularny. Najważniejsze atuty paneli fotowoltaicznych rozpatrywanych w zakresie rolniczej działalności to m.in.:

  1. własna produkcja energii elektrycznej, a tym samym budowanie niezależności energetycznej;
  2. oszczędności w zakresie rachunków za energię elektryczną; możliwość inwestycji nadwyżek budżetowych w inne strefy rolnictwa;
  3. zabezpieczenie się przed niekorzystną koniunkturą zwyżkową cen za energię elektryczną; gwarancja i pewność ceny;
  4. „zielona energia” – duży krok w stronę „eko” rolnictwa postrzeganego wówczas, jako nowoczesnego i świadomego ekologicznie, np.: w opinii instytucji dotujących czy finansujących;
  5. efektywne zagospodarowanie wolnych przestrzeni jak np.: dachy czy wiaty i czerpanie z nich korzyści;
  6. korzyści podatkowe w działalności rolniczej jak np.: ulga inwestycyjna (25%) czy odpisy amortyzacyjne zmniejszające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym;
  7. korzystne i elastyczne formy finansowania systemów fotowoltaicznych dla rolników.

Producent i konsument energii - czyli fotowoltaika dla rolnika

Panele fotowoltaiczne dla rolników pozwalają każdemu rolnikowi wejść w rolę tzw. prosumenta. Warto w tym zakresie śledzić na bieżąco obowiązujące przepisy, które ulegają zmianom, by poznać dokładne możliwości w tym zakresie. Na obecną chwilę można wskazać, iż rolnik ma następujące możliwości:

  1. oddania nadwyżki niezużytej energii do sieci i odebrania jej w późniejszym terminie. Jest to forma „zmagazynowania” energii u operatora i odebrania, gdy zaistnieje potrzeba. Jest to tzw. system prosumencki dedykowany dla osób fizycznych i małych przedsiębiorstw wytwarzających energie na własny użytek;
  2. działania w ramach systemu odkupu energii, czyli sprzedaży energii wytworzonej w mikroinstalacji rolnika na podstawie podpisanej umowy z Zakładem Energetycznym.